La Cofraria

Joventut Seràfica

Captura de pantalla 2019-01-31 a la(s) 1
L’any 1930, tinguè lloc la Fundació de la Confraria de la Joventut Seràfica de Sant Francesc, a la ciutat de Palma, pel Pare Miquel Alorda (T.O.R.). A les processons de la Setmana Santa d'aquell any ja hi varen prendre part vint-i-vuit confrares, que  pel seu hàbit sever, de veritable penitent i el seu guió consistent amb una Creu formada per dos troncs sense polir, varen merèixer els més diversos comentaris, tots acostumats a l’ornamentació i vistositat de les altres confraries existents.

Dins els anys següents aquesta nova Confraria fou incrementant el seu nombre de confrares i  l'opinió majoritària de la gent envers el seu hàbit fou de admiració pel seu caire penitencial i per la seriositat amb la seva desfilada

Captura de pantalla 2019-01-31 a la(s) 1

La Confraria de la Joventut Seràfica de Palma és una associació privada de fels de l’Església Catòlica i es regeix pel Codi de Dret Canònic (Llibre I, Part I, Títol V). Mereixen especial atenció els cànons 289-299, 304-305 i els dels capítols III i IV que tracten de les Associacions privades de fels. Després de l’aprovació dels presents Estatuts i per decret exprés del Bisbe, la Confraria de la Joventut Seràfica de Palma adquireix personalitat jurídica privada en el marc del Dret Canònic (cn. 322, p. 1 i 2).

El nom complet i oficial d’aquesta Confraria és el de Confraria de la Joventut Seràfica de Palma. Es regirà per les disposicions contingudes als presents Estatuts i per les lleis que li siguin aplicables, tant canòniques com civils

49-Jaume Mir, escultor del nostres Passo

JAUME MIR,

ESCULTOR DE LA HISTÒRIA 

 

 

Jaume Mir i Ramis (Felanitx, 1915) és escultor. Després d'estudiar a l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics de Palma, va obtenir beca per estudiar a l'”Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando”, de Madrid, on es llicencià (1940) amb matrícula d'honor en els cinc cursos i obtingué premi extraordinari de final de carrera. 

Captura de pantalla 2019-01-31 a la(s) 1
Reglament de règim intern de la confraria de penitents de la Joventut Seràfica de Palma

 

 

Con la experiencia de los Estatutos y del RRI de febrero de 1986, y de los posteriores Estatutos de 2009, junto a la necesidad de modernizar y democratizar el funcionamiento de la Cofradía de la Joventut Seráfica de Palma, nace este nuevo RRI a fin de dar respuesta al requerimiento expresado en los Estatutos vigentes sobre la confección de un nuevo Reglamento.