top of page

La Cofraria

Joventut Seràfica

Captura de pantalla 2019-01-31 a la(s) 1
L’any 1930, tinguè lloc la Fundació de la Confraria de la Joventut Seràfica de Sant Francesc, a la ciutat de Palma, pel Pare Miquel Alorda (T.O.R.). A les processons de la Setmana Santa d'aquell any ja hi varen prendre part vint-i-vuit confrares, que  pel seu hàbit sever, de veritable penitent i el seu guió consistent amb una Creu formada per dos troncs sense polir, varen merèixer els més diversos comentaris, tots acostumats a l’ornamentació i vistositat de les altres confraries existents.

Dins els anys següents aquesta nova Confraria fou incrementant el seu nombre de confrares i  l'opinió majoritària de la gent envers el seu hàbit fou de admiració pel seu caire penitencial i per la seriositat amb la seva desfilada

Captura de pantalla 2019-01-31 a la(s) 1

La Confraria de la Joventut Seràfica de Palma és una associació pública de fels de l’Església Catòlica i es regeix pel Codi de Dret Canònic. Després de l’aprovació dels actuals Estatuts i per decret exprés del Bisbe, la Confraria de la Joventut Seràfica de Palma adquireix personalitat jurídica pública en el marc del Dret Canònic (cn. 322, p. 1 i 2).

El nom complet i oficial d’aquesta Confraria és el de Confraria de la Joventut Seràfica de Palma. Es regirà per les disposicions contingudes als presents Estatuts i per les lleis que li siguin aplicables, tant canòniques com civils

49-Jaume Mir, escultor del nostres Passo

JAUME MIR,

ESCULTOR DE LA HISTÒRIA 

 

 

Jaume Mir i Ramis (Felanitx, 1915-Palma, 2012) és escultor. Després d'estudiar a l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics de Palma, va obtenir beca per estudiar a l'”Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando”, de Madrid, on es llicencià (1940) amb matrícula d'honor en els cinc cursos i obtingué premi extraordinari de final de carrera. 

Captura de pantalla 2019-01-31 a la(s) 1
Reglament de règim intern de la confraria de penitents de la Joventut Seràfica de Palma

 

 

Amb l'experiència dels Estatuts i del RRI de febrer de 1986, juntament amb la necessitat de modernitzar i democratitzar el funcionament de la Confraria de la Joventut Seràfica de Palma, neix aquest nou RRI per donar resposta al requeriment expressat als Estatuts vigents sobre la confecció d'un nou Reglament.

bottom of page