CONFRARIA JOVENTUT SERÀFICA

La nostra seu, el nostre sentit. (La Basílica de Sant Francesc)