top of page

D’aquí dos mesos arriba, una vegada més, la Setmana Santa, una època on es posa de
manifest el compromís individual amb les nostres creences i amb la Confraria a la que
representam.

 

Un any més, la Junta Directiva proposa continuar en la forma d’organitzar les
manifestacions religioses i socials de les que formam part, d’acord amb el RRI.
Així, demanam que poseu especial esment en la lectura de les següents informacions:

 


 

1 – PORTADORS D’ORNAMENTS I CONFRARES DE PASSOS


Un any més, tots aquells que es vulguin comprometre a realitzar les diferents accions a
continuació numerades, s’hauran d’apuntar a llistes que pertoqui.
Així, oferim:


1.a – FANALERS
1.b – APÒSTOLS (en fan falta 12) –ofici del Dijous Sant-
1.c – PORTADORS DEL PAL·LI (en falten 8)
1.d – PORTADORS DELS PASSOS (especificar)
1.e – CREU
1.f – PLAT AMB CLAUS (diversos infants)
1.g – PLAT AMB CORONA D’ESPINES (diversos infants)
1.h – CONDUCTORS DELS PASSOS


Els interessats, abans del 30 de març i via correu electrònic
(confrariajoventutserafica@gmail.com) al Secretari de la Confraria, hauran d’enviar les
seves dades i interessos. Per exemple:

Nom:.......
Edat:.......
Interès: “1.c”
Telèfon:......
Correu:.......

A mesura que rebem les vostres dades, passareu a formar part d’unes llistes.
Pel que fa als criteris de selecció dels confrares per a dur a terme les diferents
responsabilitats, es farà ús del RRI.


Tenint en compte que la Junta General de Confrares és el divendres 5 d’abril, cinc dies
abans, el diumenge 31 de març, es farà públic el llistat d’encarregats a la plana web de
la Confraria. El mateix divendres 5 d’abril –dia de la recollida dels ciris- els interessats
hauran de passar a signar (si són menors, conjuntament amb els seus pares/tutors) el full
d’acceptació del càrrec.

2 – RECOLLIDA DE CIRIS


Com abans hem esmentat, el divendres 5 d’abril, podreu recollir el vostre ciri previ
pagament de la quota anual. Recordam que el pagament ha d’aparèixer clarament
especificat el vostre nom i llinatges i la quantitat que pertoqui de l’ingrés amb el
concepte de QUOTA CONFRARIA SETMANA SANTA 2019.


Recordam que tots els confrares han de fer efectiva la quota de forma obligatòria tant si
es té previst anar o no enguany a les processons.


AVISOS IMPORTANTS:
PREGAM EMPREU AQUEST DIA PER VENIR A CERCAR ELS CIRIS JA
QUE HA ESTAT ESTIPULAT AIXÍ PER L’INTERÈS GENERAL DELS
CONFRARES.
NO SE DONARÀ CAP CIRI, BAIX CAP CONCEPTE, SI PRÈVIAMENT NO
S’HA FET L’OPORTÚ PAGAMENT I NO APAREGUI A L’EXTRACTE DE
COMPTES DE LA CONFRARIA.
JA TENIM ACTUALITZADA LA PLANA WEB

www.confrariajoventutserafica.com

3 – ACTES RELIGIOSOS DINS EL MARC SOCIAL DE LA CONFRARIA DE
LA JOVENTUT SERÀFICA PER A LA SETMANA SANTA 2019 I ALTRES
DATES D’IMPORTÀNCIA


Dimecres, 6 de març
19.30 h – Dimecres de Cendra
Missa i imposició de la cendra


Divendres, 5 d’abril:
18-19.30 h – Lliurament dels ciris, seu de la Confraria.
19.30 h – Missa en sufragi dels confrares difunts, Reial Basílica de Sant Francesc
20 h – Junta General Ordinària, seu de la Confraria


Divendres, 12 d’abril:
16.30 h – Neteja dels passos
19.30 h – Processó dels Estendards
20.30 h – Solemne pregó de Setmana Santa

Processons


Diumenge 14 d’abril


RAMS:
10.15h, benedicció del Rams i Missa Solemne a la Reial Basílica.
18 h, Processó de l’Entrada de Jesús a Jerusalem des de la Parròquia de Sant Jaume.


Dilluns 15 d’abril
Dilluns sant:
20.30 h, Processó des de la Reial Basílica de Sant Francesc.


Dimarts 16 d’abril
Dimarts Sant:
20.15 h, Processó de la Verge Dolorosa des de la parròquia de Sant Nicolau.


Dimecres 17 d’abril
Dimecres Sant:
20.30 h, Processó del Crist de Santa Creu des de la parròquia de Santa Creu.


Dijous 18 d’abril
Dijous Sant:
17.30 h, Missa solemne, Lavatori i processó del Monument a la Reial Basílica de Sant
Francesc.
19 h, Processó del Sant Crist de la Sang des de l’església de l’Anunciació.


Divendres 19 d’abril
Divendres Sant:
12 h, Via Crucis al Claustre del convent de Sant Francesc
17 h, Adoració de la Creu i litúrgia del Divendres Sant a la Reial Basílica de Sant
Francesc.
19 h, Processó del Sant Enterrament des de la Basílica de Sant Francesc.


Dissabte 20 d’abril
Dissabte Sant:
22 h, Solemne vetlla pasqual a la Basílica.


Diumenge 21 d’abril
PASQUA DE RESURRECIÓ
11 h, Missa ordinària.

AVÍS: l’horari de les processons és provisional ja que encara no tenim la
confirmació definitiva per part de la Junta Gestora. Si hi ha novetats es
comunicaran a la plana web.


4 – ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS


Puntualment a la plana web s’aniran actualitzant els esdeveniments; de la mateixa
manera, rebreu correus recordatoris de cada un dels esdeveniments, possibles canvis de
darrera hora o desenvolupament de les informacions a dalt esmentades.


Per a qualsevol aclariment, no dubteu en posar-vos en contacte a través de correu
electrònic de la Confraria i, tot d’una que sigui possible, serà transmesa la contestació.
Així mateix, feim una crida a tots els confrares per tal de que, si els vé de gust,
acudeixen al major número d’actes d’aquesta Setmana Santa i així poder gaudir al
màxim de la germanor pròpia d’aquestes dates.


Vos recordam que, a partir del proper mes de gener, ja es poden fer efectius els
pagaments de les quotes pertanyents a l’any 2019 (i les passades, en el cas de no haver-
les fetes efectives, recordau que el pagament de la quota actual no eximeix ni
substitueix el pagament de les anteriors).


L’ingrés que pertoqui el podeu realitzar a la finestreta de les diferents sucursals de
BANKIA o per transferència bancària a algun dels següents números:
IBAN : ES15-2038-3434-72-6000209638
COMPTE: 2038-3434-72-6000209638


(IMPORTANT : Aquest compte substitueix el dels anys anteriors, ja que BMN va ser absorbida

per BANKIA i per tant va desaparèixer com a entitat financera).

Les quotes són les següents:

 Confrares ADULTS (a partir dels 18 anys complerts): 30€
 Confrares JOVES (menors de 18 anys) : 10€


(Cal esmentar que la quota reduïda d’infant es podrà aplicar com a màxim al
mateix any que el confrare compleix l’edat dels devuit anys i obté la majoria d’edat).
Recordau que disposam d’un nou tipus de quota, definida com a quota d’unitat
familiar: queda definida com a “unitat familiar”, els cònjuges (o cònjuge) i els seus fills
no emancipats i menors de vint-i-sis (26) anys, on tres o més dels seus membres siguin
confrares. Es vol diferenciar de forma clara que es pot incloure com a màxim dins la
“unitat familiar” (apart dels cònjuges o cònjuge) el confrare no emancipat que el mateix
any compleixi l’edat dels vint-i-sis (26) anys. La figura de “unitat familiar” contempla
una rebaixa del vint-i-cinc per cent (25%) en la suma total de les quotes anuals de tots
els seus membres i que haureu de calcular.


Agraïm la vostra atenció
Atentament
La Junta Directiva
Pau i Bé

bottom of page